Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu deklaruję, że jest instytucją, która przeciwdziała zagrożeniom korupcyjnym. Reagujemy natychmiast i bezwzględnie na wszelkie działania mające na celu wręczenie korzyści majątkowej. Praktyki korupcyjne stoją w sprzeczności z naszymi zasadami!

Czym jest korupcja?

Korupcja jest nadużyciem władzy publicznej dla prywatnych korzyści jednostkowych lub grupowych.

Oznacza ona zarówno:

  • proponowanie,
  • wręczenie,
  • przyjmowanie bezpośrednio lub pośrednio łapówki czy jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub wymuszające określone zachowanie od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść lub jej obietnicę.

Jeśli wiesz o działaniu korupcyjnym w WITD Poznań poinformuj nas!

Wszelkie informacje dotyczące praktyk korupcyjnych dotyczących pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu prosimy przesyłać na adres:

  • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu
    ul. Szwajcarska 5
    61-285 Poznań

Powiadamianie o zdarzeniach korupcyjnych
Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, każdy kto dowie się o popełnieniu przestępstwa ma obowiązek zawiadomienia prokuratora lub policji o tym fakcie.
Podstawa prawna, art. 304 Kodeksu postępowania karnego:
Art. 304
§ 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuraturę lub policję..( ...)
§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swoją działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia , aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00 

Kielce: 661-983-504

Lublin: 794-575-467

Gdańsk:695-731-681
(w godz 8:00-14:00)

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

AKADEMIA KROKODYLA
Sprawdź

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21