Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym jest częścią Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego odpowiedzialną za zarządzanie systemami automatycznej rejestracji wykroczeń.

Jakie przyświecają nam cele?

Niestosowanie się kierowców do ograniczeń prędkości stanowi jedną z najczęstszych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych.

Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej (przejeżdżanie na czerwonym świetle) jest także zjawiskiem powodującym szczególnie istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Dlatego system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym jest ukierunkowany na rejestrację właśnie tych wykroczeń w miejscach szczególnie niebezpiecznych, wytypowanych na podstawie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jak działamy i czym dysponujemy?

Delegatura Wielkopolska zajmuje się  nadzorem nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego, rejestracją wykroczeń drogowych i ich penalizacją. Kontrola pojazdów odbywa się za pomocą:

  • stacjonarnych urządzeń rejestrujących pojazdy i ich prędkość chwilową
    Fotoradar GITD  Fotoradar GITD
  • urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości rejestrujących pojazdy i ich prędkość średnią obliczoną na podstawie czasu potrzebnego na przejechanie kontrolnego odcinka drogi
  • urządzeń mobilnych instalowanych w pojazdach, rejestrujących pojazdy i ich prędkość chwilową
    Pojazd GITD  Pojazd GITD
  • urządzeń rejestrujących pojazdy niestosujące się do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach.

Efektem pracy tych urządzeń jest rejestracja wykroczeń w formie fotografii zawierającej  m. in. czas i miejsce zdarzenia, wizerunek pojazdu wraz z jego nr rej., zarejestrowaną oraz dopuszczalną prędkość. Informacje te stanowią podstawę do rozpoczęcia czynności wyjaśniających.


CANARD rozpoczął wysyłanie zdjęć z zarejestrowanych wykroczeń w ruchu drogowym.

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym informuje, że do wezwań kierowanych do właścicieli lub posiadaczy pojazdów, wygenerowanych od dnia 30 października 2015 r. dołączana jest dokumentacja fotograficzna zarejestrowanego naruszenia.

Jednocześnie nadal istnieje możliwość zapoznania się z materiałem zdjęciowym w siedzibie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym na ul. Przyczółkowej 109A w Warszawie lub terenowych delegaturach GITD.

Prawo wglądu przysługuje właścicielowi lub posiadaczowi pojazdu oraz innym osobom wymienionym w art. 78 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Źródło: http://www.canard.gitd.gov.pl/cms/web/portal/o-nas/aktualnosci

 

CANARD uruchomił odcinkowy pomiar prędkości oraz monitoring przejazdu na czerwonym świetle. Podstawa prawna - art. 129g ust.1 i 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1335).

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym informuje, że uruchomiony został nadzorowany przez GITD system odcinkowego pomiaru prędkości oraz kontroli przejazdu na czerwonym świetle. CANARD rozpoczął wysyłanie wezwań w sprawach zarejestrowanych wykroczeń w ruchu drogowym przez urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości oraz urządzenia rejestrujące pojazdy niestosujące się do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach.

Źródło: http://www.canard.gitd.gov.pl/cms/web/portal/o-nas/aktualnosci


Odcinkowy pomiar prędkości w Polsce

Informujemy, że zgodnie z założeniami projektu pn. „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, do końca 2015 r. Główny Inspektorat Transportu Drogowego dokonał odbioru 29 urządzeń do odcinkowego pomiaru średniej prędkości. Dofinansowanie ze środków europejskich nie jest zatem w żadnym wypadku zagrożone.

Źródło: http://www.canard.gitd.gov.pl/cms/web/portal/o-nas/aktualnosci


Dane teleadresowe głównej siedziby:

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
ul. Przyczółkowa 109 A
02-968 Warszawa
Telefon:

  • 22 220 45 00
  • 22 220 45 20

Fax: 22 220 45 99
E-mail: canard@gitd.gov.pl
Internet: www.canard.gitd.gov.pl

Dane teleadresowe Delegatury Wielkopolskiej GITD:

ul. Szwajcarska 5
61- 285 Poznań
Telefon: 22 220 40 49

Fax: 61 656 77 10

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00 

Kielce: 661-983-504

Lublin: 794-575-467

Gdańsk:695-731-681
(w godz 8:00-14:00)

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

AKADEMIA KROKODYLA
Sprawdź

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21