Logo Akademia Krokodyla WITD Poznań

Program „Akademia Krokodyla” to autorski projekt Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu w ramach przybliżania społeczeństwu specyfiki służby i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. „Akademia Krokodyla” jest projektem realizowanym od 2014 r. z inicjatywy Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego we współpracy z Wielkopolską Strategią Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020.

Celem programu jest edukowanie społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa na drodze przez kreowanie pozytywnych postaw uczestników ruchu drogowego i wzrost świadomości społecznej w zakresie bezpiecznych zachowań na drodze, a także propagowanie dobrych praktyk zawodowych oraz podnoszenie poziomu jakości świadczonych usług transportowych.

Co istotne, projekt ten w stosunkowo krótkim czasie zdążył zyskać renomę zarówno wśród kierowców, przedsiębiorców z branży transportowej jak i wśród instytucji współpracujących z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Poznaniu.

W ramach „Akademii Krokodyla” Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu cyklicznie przeprowadza bezpłatne szkolenia skierowane do kierowców zawodowych prowadzone przez inspektorów i zaproszonych gości. Celem tych szkoleń jest wzbogacanie wiedzy i umiejętności użytkowników dróg oraz wymiana doświadczeń, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia świadomości w zakresie obowiązujących przepisów, zmniejszenia ryzyka wypadków oraz kolizji drogowych i poprawy tym samym bezpieczeństwa na drodze.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu wspólorganizował konkurs „Wielkopolski Kierowca Zawodowy”. Konkurs ten skierowany był do kierowców zawodowych i miał na celu wyróżnienie najlepszych uczestników rywalizacji, którzy musieli zmierzyć się z testem weryfikującym wiedzę teoretyczną oraz konkurencjami sprawdzającymi ich umiejętności praktyczne w różnych dyscyplinach jak np. eco-driving, poruszanie się po placu manewrowym, czy też udzielanie pierwszej pomocy.

Obecne działania Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu w ramach „Akademii Krokodyla” to także udział i organizacja kampanii edukacyjnych, akcji informacyjnych, spotkań, konferencji, seminariów i debat skierowanych nie tylko do środowiska eksperckiego, ale również przygotowywanych z myślą o młodych i najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego.

W sprawach dotyczących projektu „Akademia Krokodyla” prosimy o kontakt z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Poznaniu przy ul. Szwajcarska 5 (61-285 Poznań), pod numerami telefonów: (61) 656 77 11, (61) 656 77 14 lub na adres e-mail: akademia.krokodyla@witdpoznan.pl.

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00 

Kielce: 661-983-504

Lublin: 794-575-467

Gdańsk:695-731-681
(w godz 8:00-14:00)

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

AKADEMIA KROKODYLA
Sprawdź

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21