Z myślą o młodych uczestnikach ruchu drogowego Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu w ramach projektu „Akademia Krokodyla” bierze udział i organizuje kampanie edukacyjne, akcje informacyjne oraz spotkania skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej, a także do środowiska akademickiego.

Dla dzieci i młodzieży szkolnej, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu, przygotowuje spotkania, podczas których przybliża się specyfikę pracy inspektorów transportu drogowego, ich uprawnienia i obowiązki, a także zapoznaje się uczestników spotkań ze specjalistycznym sprzętem używanym w czasie kontroli drogowej.

 

 

Z myślą o młodzieży i społeczności akademickiej, inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu biorą udział w spotkaniach, których tematem jest szeroko rozumiana edukacja z zakresu prawa o ruchu drogowym i transportu drogowego oraz egzekwowania tych regulacji prawnych przez Inspekcję Transportu Drogowego. W trakcie zajęć przybliża się także uczestnikom specyfikę działań Inspekcji Transportu Drogowego jako wyspecjalizowanej służby, przedstawiając pracę inspektorów oraz prezentuje się wymogi rekrutacyjne i ścieżkę kariery w Inspekcji Transportu Drogowego.

       

Szczegółowy program zajęć i tematyka spotkań z inspektorami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu są kwestią indywidulanych ustaleń z podmiotem zainteresowanym. Jednostki chętne do zorganizowania spotkania z inspektorami Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu zapraszamy do dokonywania zgłoszeń drogą mailową na adres e-mail: akademia.krokodyla@witdpoznan.pl lub pod numerami telefonów: (61) 656 77 11, (61) 656 77 14.

DYŻUR TELEFONICZNY
już w najbliższy poniedziałek

Gorzów: 95 72-55-101

Katowice: 32 42-88-150

Kraków: 12 416-51-22

Radom: 48 629-87-43

 

 

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

AKADEMIA KROKODYLA
Sprawdź

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21