ZGŁOŚ KONTROLĘ AUTOKARU

Zasady kontroli autobusów na terenie Miasta Poznania w roku 2022

W tym roku kontrole autobusów na terenie Miasta Poznania odbywać się będą na wyznaczonych przez organizatorów punktach kontroli (wyjazdu) w godz. 6:30-9:00 (godziny podstawienia autobusu)

Kontrole przeprowadzają inspektorzy transportu drogowego bezpłatne i po dokonaniu uprzedniego zgłoszenia.

Zasady zgłaszania:

  • zgłoszenie powinno nastąpić z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
  • zgłoszenie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, numer telefonu kontaktowego, miejsce docelowe wycieczki
  • zgłoszenie pod numerem telefonu: 61 656-77-11, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15
  • zgłoszenie wysłane na adres poczty elektronicznej: witd@poznan.uw.gov.pl

Kontrole na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, Konina, Piły, Leszna:
Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, pod numerami telefonów:
Ostrów Wielkopolski: 62 721-02-56
Konin: 63 249-18-07
Piła: 512-050-645
Leszno: 65 526-61-04

 

Bezpieczny autobus

Jednocześnie informujemy, iż Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło bezpłatny serwis, w którym każdy, dysponując jedynie numerem rejestracyjnym pojazdu, może samodzielnie sprawdzić podstawowe dane na temat autobusu lub autokaru, a w tym:

  • czy posiada obowiązkowe ubezpieczenie OC,
  • czy posiada ważne obowiązkowe badanie techniczne,
  • dane techniczne, takie jak dopuszczalna liczba miejsc czy masa pojazdu,
  • stan licznika podczas ostatniego przeglądu technicznego,
  • status rejestracji pojazdu.

Dane w serwisie pochodzą z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Jest to rejestr prowadzony przez Ministra Cyfryzacji na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Usługa dostępna jest na stronie internetowej pod adresem:

https://bezpiecznyautobus.gov.pl/

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00 

Kielce: 661-983-504

Lublin: 794-575-467

Gdańsk:695-731-681
(w godz 8:00-14:00)

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

AKADEMIA KROKODYLA
Sprawdź

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21