Na mocy 14 ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego zawiadamia o wyznaczeniu koordynatorów do spraw dostępności, z którymi mogą się Państwo kontaktować we wszelkich sprawach związanych z zapewnieniem osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności usług świadczonych przez WITD w Poznaniu:

  • Pan Jacek Wiśniewski w zakresie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa w art. 6 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • Pan Sławomir Rusiecki w zakresie dostępności cyfrowej, o której mowa w art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do zadań koordynatorów do spraw dostępności należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez WITD w Poznaniu;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez WITD w Poznaniu, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. monitorowanie działalności WITD w Poznaniu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe do koordynatorów ds. dostępności:
adres e-mail: dostepnosc@witdpoznan.pl
Tel: 61 656 77 11

DYŻUR TELEFONICZNY
już w najbliższy poniedziałek

Gorzów: 95 72-55-101

Katowice: 32 42-88-150

Kraków: 12 416-51-22

Radom: 48 629-87-43

 

 

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

AKADEMIA KROKODYLA
Sprawdź

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21