wtorek, 07 lipca 2015 11:25

PODPISANY ANEKS DO POROZUMIENIA W SPRAWIE DOFINANSOWANIA

W dniu 07.07.2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu został podpisany aneks do porozumienia w sprawie dofinansowania pomiędzy Instytucją Pośredniczącą dla Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 reprezentowaną przez Hannę Grunt – Prezes Zarządu oraz Marka Baumgarta - Zastępcę Prezesa Zarządu, a Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Poznaniu reprezentowanym przez Sylwię Konieczną – Zastępcę Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w sprawie dofinansowania Projektu pt. „Wsparcie techniczne WITD w Poznaniu poprzez zakup dwóch specjalistycznych samochodów do wczesnego wykrywania i eliminowania zagrożeń środowiskowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

DYŻUR TELEFONICZNY
już w najbliższy poniedziałek

Gorzów: 95 72-55-101

Katowice: 32 42-88-150

Kraków: 12 416-51-22

Radom: 48 629-87-43

 

 

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

AKADEMIA KROKODYLA
Sprawdź

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21