Plan zamówień publicznych na 2022 rok

LpPrzedmiot zamówienia, Kod CPV, nazwa wg wspólnego slownika zamówieńWartość zamówienia wyrażona w PLN (bez VAT) /wartość brutto PLNTryb udzielania zamówień oraz podstawa prawna Planowany termin rozpoczęcia postępowania - kwartałPlanowany termin zawarcia umowy Planowany termin realizacji zamówienia - 2022Rodzaj zam./
uwagi
Źródło
finans.
1Zakup 3 pojazdów osobowych (2 osobowe benzyna, 1 samochód - silnik hybrydowy)

243902,44/
300000

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie art..275 pkt. 1 ustawy PzpI kwartał 2022I-II kwartał 2022I-II kwartał 2022DOSTAWABudżet jednostki
2Usługi pocztowe - przesyłki przychodzące i wychodzące Poznań, Konin, Leszno, Piła, Ostrów Wlkp, Gniezno414878,04/
510300
Zamówienie na podstawie art. 359 ust.2 ustawy PzpIII kwartał 2022III kw/202209.2022 - 08.2025 (36 miesięcy)USŁUGA/ informacja dodatkowa: w postępowaniu będą zastosowane aspekty społeczneBudżet jednostki

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00 

Kielce: 661-983-504

Lublin: 794-575-467

Gdańsk:695-731-681
(w godz 8:00-14:00)

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

AKADEMIA KROKODYLA
Sprawdź

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21