Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu

ul. Szwajcarska 5
61-285 Poznań
NIP 778-13-97-526
tel. 61 656-77-11
fax. 61 656-77-10
e-mail: witd@poznan.uw.gov.pl

Zgodnie z §8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46), skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


godziny pracy:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:15-15:15


Dojazd/dojście do budynku, w którym znajduje się siedziba WITD w Poznaniu są oznaczone za pomocą tablic informacyjnych umiejscowionych na rogu ulicy Szwajcarskiej i Marii Aleksandrowicz (przy Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu). Dla osób podróżujących pojazdem udostępniono do korzystania miejsce parkingowe oznaczone jako „ITD” znajdujące się z lewej strony wejścia A do budynku siedziby WITD w Poznaniu. Możliwe jest również pozostawienie pojazdu bezpośrednio przed wejściem B połączonego z chodnikiem pochylnią.

Dostęp do siedziby budynku zapewnia się przez wejście A lub dla osób z niepełnosprawnością ruchową - wejścia B połączonego z chodnikiem pochylnią (należy uprzednio zawiadomić urząd o zamiarze skorzystania z wejścia B). Zapewnia się dostęp do budynku z psem asystującym.

Osoba ze szczególnymi potrzebami może zgłosić chęć otrzymania pomocy za pomocą przycisku domofonu znajdującego przy wejściu A oznaczonego logo Inspekcji Transportu Drogowego oraz znakiem ukazującym szczególne potrzeby, drogą telefoniczną pod numerem tel. 61 656 77 11 lub elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@witdpoznan.pl. Pracownik Kancelarii WITD w Poznaniu oferuje pomoc osobie ze szczególnymi potrzebami w doprowadzeniu do Kancelarii w zależności od zgłoszonych potrzeb.

W zakresie nieokreślonym powyżej oraz dotyczącym dostępności architektonicznej w oddziałach Wydziału Inspekcji, WITD w Poznaniu zapewnia dostęp alternatywny polegający w szczególności na zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia pracowników WITD w Poznaniu.


Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Aleksander Żołędziowski
tel. 61 656-77-14
fax. 61 656-77-10

Rzecznik prasowy - kontakt dla mediów

Piotr Laskowski
tel. 512-050-644

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - IODO

Aleksandra Zwolińska-Mańczak
e-mail: iodo@witdpoznan.pl
tel. 61 656 77 11


Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego lub Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego przyjmują skargi i wnioski interesantów w poniedziałki w godz. 15:15-16:15 w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 5, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania pod numerem telefonu 61 656-77-11, a pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu w pozostałe dni w godzinach pracy.

Udzielanie informacji w każdą środę w godz. 9:00-15:00 pod nr telefonu 61 656-77-21 lub w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu.

KONTROLE AUTOKARÓW

Informujemy, że Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu udostępnia numer telefonu 61 656-77-11 pod którym od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. 7:15–15:15, można zgłaszać kontrole autobusów. Zgłoszenia można również przesyłać na adres e-mail - witd@poznan.uw.gov.pl

Więcej informacji dotyczących kontroli autokarów, znajdą Państwo TUTAJ


 Sprawdź jak dojechać do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Poznaniu

 • Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego - WITD Poznań
  ul. Szwajcarska 5
  61-285 Poznań
  tel. 61 656-77-11
  fax. 61 656-77-10

  godziny pracy:
  od poniedziałku do piątku
  w godz. 7:15 - 15:15
 • WITD Oddział Wydziału Inspekcji Ostrów Wielkopolski
  ul. Odolanowska 19
  63-400 Ostrów Wielkopolski
  tel. 62 721-02-56
 • WITD Oddział Wydziału Inspekcji Piła
  ul. Bydgoska 117 pok. 73 (nowy budynek Policji)
  64-920 Piła
  tel. 512-050-645
 • WITD Oddział Wydziału Inspekcji Konin
  ul. Przemysłowa 2 pok.135
  62-510 Konin
  tel. 63 249-18-07
 • WITD Oddział Wydziału Inspekcji Leszno
  ul. Dekana 4
  64-100 Leszno
  tel. 65 526-61-04
 • WITD Oddział Wydziału Inspekcji Gniezno
  ul. Sienkiewicza 12
  62-200 Gniezno
  tel. 515-861-566

DYŻUR TELEFONICZNY
dziś od 9:00 do 15:00 

Opole: 609-102-197 
(w godz 8:00-14:00)

Rzeszów: 603-560-073

Katowice: 725-259-944 
(w godz 8:00-14:00)

ZGŁOŚ KONTROLĘ

AUTOKARU

Sprawdź

INFORMACJE
O FOTORADARACH
Delegatura Wielkopolska GITD

22 220 40 49

Godziny przyjęć interesantów: 08:00 - 14:00

AKADEMIA KROKODYLA
Sprawdź

WITD

W MEDIACH

Sprawdź

PRZECIWDZIAŁANIE

KORUPCJI

Zgłoś


Udzielanie informacji

w każdą środę
w godz. 9.00-15.00

(0-61) 656-77-21